Điều khoản sử dụng

Xin vui lòng đọc kỹ và hiểu rõ các điều khoản và điều kiện sử dụng trước khi truy cập hoặc sử dụng trang web ggbetcasinovietnam.top. Bằng cách truy cập hoặc sử dụng trang web này, bạn đồng ý tuân thủ tất cả các điều khoản và điều kiện dưới đây. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào, xin vui lòng không sử dụng trang web này.

Bằng cách sử dụng trang web ggbetcasinovietnam.top, bạn cam kết rằng bạn đủ tuổi để ký kết một hợp đồng pháp lý và tuân thủ tất cả các luật pháp áp dụng liên quan đến việc sử dụng trang web.

1. Quyền sở hữu trí tuệ

Các nội dung được hiển thị trên trang web ggbetcasinovietnam.top, bao gồm nhưng không giới hạn đến văn bản, hình ảnh, biểu đồ, logo, biểu tượng, phần mềm, âm thanh, video, clip và mã nguồn đều là tài sản trí tuệ của chúng tôi hoặc bên thứ ba đã cấp phép cho chúng tôi sử dụng. Bất kỳ việc sao chép, phân phối, truyền tải, hiển thị công khai, thu thập hoặc sử dụng lại bất kỳ nội dung nào từ trang web này mà không được sự cho phép bằng văn bản từ chúng tôi hoặc chủ sở hữu trí tuệ thứ ba là vi phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Mọi đánh giá, nhận xét hoặc ý kiến được gửi đến chúng tôi thông qua trang web ggbetcasinovietnam.top sẽ trở thành tài sản trí tuệ của chúng tôi và có thể được sử dụng cho mục đích thương mại hoặc không thương mại mà không cần sự đồng ý của bạn.

  • Bạn không được phép sao chép, sửa đổi, hoặc phân phối các đoạn mã nguồn thuộc sở hữu của chúng tôi.
  • Bạn không được phép thử đột nhập hoặc tạo các biện pháp để xâm phạm trang web, hệ thống hay dữ liệu của chúng tôi.
  • Bạn không được phép sử dụng trang web ggbetcasinovietnam.top để phạm vi pháp luật hoặc bất kỳ hành vi bất hợp pháp nào.

2. Bảo mật thông tin

Khi bạn truy cập trang web ggbetcasinovietnam.top, chúng tôi có thể thu thập và lưu trữ thông tin cá nhân của bạn. Chúng tôi cam kết bảo mật thông tin này với mức độ tối đa và chỉ sử dụng nó cho mục đích cung cấp dịch vụ và cải thiện trải nghiệm của bạn trên trang web.

Chúng tôi không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bên thứ ba trừ khi có sự đồng ý bằng văn bản của bạn hoặc khi yêu cầu từ cơ quan pháp luật.

  • Bạn có trách nhiệm bảo vệ thông tin đăng nhập và mật khẩu của mình trên trang web ggbetcasinovietnam.top.
  • Bạn không được phép sử dụng thông tin cá nhân của người khác hoặc thu thập thông tin cá nhân từ người khác mà không có sự đồng ý của họ.